Стара Берковица

На тази страница можете да видите една различна Берковица. Проследете нейното развитие през годините – от началото на миналия век до 1989г.
Източници – лични архиви, музейно дело, интернет.

Цветни пощенски картички от Берковица – преди 1989г.

Изгледи от град Берковица – 1910 – 1950г.

Хотел “Мрамор” / “Балкантурист” , гр. Берковица

Природа и изгледи от и около Берковица